Kapitel 20. CISG og de nye nordiske købelove

(Side 307 – 314)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst