Kapitel 19. Virkningen af aftalens ophævelse. Parternes omsorgspligt

(Side 303 – 306)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst