Kapitel 17. Anteciperet misligholdelse. Kontrakter med successiv levering

(Side 289 – 292)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst