Kapitel 16. Sælgers beføjelser i tilfælde af købers misligholdelse

(Side 285 – 288)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst