Kapitel 15. Købers pligter

(Side 281 – 284)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst