Kapitel 14. Købers beføjelser i tilfælde af sælgers misligholdelse

(Side 275 – 280)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst