Kapitel 13. Sælgers ydelse og risikoen for salgsgenstanden

(Side 261 – 274)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst