Kapitel 12. CISG Del III, Kapitel I: Almindelige bestemmelser

(Side 257 – 260)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst