Kapitel 11. CISG Del II – Aftalens indgåelse

(Side 251 – 256)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst