Kapitel 10. CISG-forbeholdene. Konventionens anvendelsesområde og almindelige bestemmelser

(Side 241 – 250)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst