Kapitel 9. Introduktion

(Side 231 – 240)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst