Kapitel 8. Forbrugerkøb

(Side 193 – 230)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst