Kapitel 7. Køberens misligholdelse

(Side 165 – 192)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst