Kapitel 6. Køberens ydelse

(Side 157 – 164)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst