Kapitel 5. Sælgerens misligholdelse

(Side 71 – 156)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst