Kapitel 4. Risikoens overgang

(Side 59 – 70)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst