KAPITEL 3. Gensidighedsforholdet mellem ydelserne

(Side 51 – 58)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst