Kapitel 2. Sælgerens ydelse

(Side 37 – 50)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst