KAPITEL 1. Købeaftalen

(Side 25 – 36)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst