Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)

Ingen adgang

Den foreliggende 4. udgave af »Lærebog i dansk og international købe-ret« er en ajourføring af 3. udgave med inddragelse af nye domme og ny litteratur. Det er ikke foretaget mere omfattende ændringer af købe-loven siden sidste udgave, men de ændringer, der er foretaget ved lov nr. 523 af 6. juni 2007 (om forældelse) og lov nr. 718 af 25. juni 2010 (om rekonstruktion) er naturligvis medtaget.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst