Lov om tjenesteydelser i det indre marked (1. udg.)

– med kommentarer

Forfattere:
Katrine Mulvad Thomsen
Search for other papers by Katrine Mulvad Thomsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sigrid Floor Toft
Search for other papers by Sigrid Floor Toft in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Thor Iversen
Search for other papers by Thor Iversen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Definition på tjenesteydelse, § 2, nr. 1: "Enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, som normalt udføres mod betaling". Bogen giver et solidt overblik over loven og dens praksisområde, samt forklarer hvorledes loven indvirker på markedet og dets aktører. Loven har bl.a. stor betydning for EU-borgeres rettigheder i andre lande end deres oprindelsesland, samt for konkurrencevilkår fx i forhold til beskyttelse og aflønning af arbejdskraft. Bogen er egnet som håndbog både for udbydere i serviceydelser og for advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med dette område. Der findes endnu kun sparsom praksis på området, og denne bog er derfor et kærkomment praktisk redskab til at navigere rundt i de nye bestemmelser inden for administrativt arbejde i fx den offentlige sektor, foreninger og private virksomheder, og som er omfattet af denne lov.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid