Familieøkonomien (1. udg.)

samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik

Forfatter:
Ingrid Lund-Andersen
Search for other papers by Ingrid Lund-Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt. Hovedvægten er lagt på dansk lovgivning og retspraksis, men der anlægges tillige et internationalt perspektiv. Lovgivning for samlevende af forskelligt eller af samme køn er bl.a. blevet indført i en række lande i Europa og i USA, Canada, Australien samt New Zealand.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid