Forbrydelserne (3. udg.)

Indføring i strafferettens specielle del

Forfattere: Vagn Greve og Thomas Elholm
Ingen adgang

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser: drab, vold, voldtægt, tyveri, bedrageri, EU-svig, spritkørsel, narkotikahandel m.fl. Den kan bruges såvel af den jurastuderende, som hurtigt vil skaffe sig et overblik, som af andre, der ønsker at forstå, hvad der gemmer sig bag de juridiske fagudtryk.

Adgang til fuld tekst