Retssager (1. udg.)

Civilprocessens grundbegreber

Forfatter:
Erik Werlauff
Search for other papers by Erik Werlauff in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Velkommen til mine forelæsninger i civilprocessens grundbegreber! Normalt holder vi det talte ord reserveret for procedurer, tilkendegivelser og forelæsninger, og det skrevne ord reserveret for processkrifter, domme/kendelser og artikler/bøger. Men i »RETSSAGER – civilprocessens grundbegreber«, som er en processuel parallel til min formueretlige bog »SKYLDFORHOLD – obligationsrettens grundbegreber«, har jeg flyttet det talte ord over i bogformen, idet jeg har indtalt mine forelæsninger og ladet dem udskrive, og hermed udgives de efter en nænsom redigering. Vel mødt i auditoriet – i det følgende vil jeg med det talte ord søge at føre dig gennem reglerne om borgerlige retssager – tvistemål, som de tidligere kaldtes. Det er ikke afgørende, om du er studerende, der stifter dit første bekendtskab med civilprocessen, eller om du er en erfaren praktiker, der blot vil repetere stoffet og genvinde det overblik, som vi alt for ofte mister, når vi dag efter dag dykker ned i detaljerne.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid