Persondataret i ansættelsesforhold (1. udg.)

Forfattere:
Peter Blume
Search for other papers by Peter Blume in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Jens Kristiansen
Search for other papers by Jens Kristiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten. Denne bog beskriver, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har.Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid