Naturbeskyttelsesloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Veit Koester
Search for other papers by Veit Koester in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Winnie Kjølby Koester
Search for other papers by Winnie Kjølby Koester in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen belyser i store træk udviklingen siden den seneste kommentar fra 1973 til den gældende naturbeskyttelseslov fra 1992 i relation til såvel regler som praksis. Hovedvægten er imidlertid lagt på en redegørelse for den nuværende lov. En række bestemmelser, f.eks. reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer samt dele af reglerne om offentlighedens færdsels- og opholdsrettigheder behandles delvist generelt og delvist i tilknytning til de enkelte lovregler. Bogen indeholder alle lovændringer gennemført før 1. januar 2009.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid