Den Europæiske Menneskerettighedskonvention BD. 1-2 (3. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Peer Lorenzen
Search for other papers by Peer Lorenzen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jonas Christoffersen
Search for other papers by Jonas Christoffersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nina Holst-Christensen
Search for other papers by Nina Holst-Christensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Vedel Kessing
Search for other papers by Peter Vedel Kessing in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sten Schaumburg-Müller
Search for other papers by Sten Schaumburg-Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Vedsted-Hansen
Search for other papers by Jens Vedsted-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Der findes et utal af menneskerettighedskonventioner. Det, der adskiller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra de andre, er etableringen af et effektivt håndhævelsessystem i form af en fælles europæisk domstol. Denne domsstol kan træffe bindende afgørelser for medlemsstaterne på grundlag af klager fra enkeltpersoner, der føler sig krænket i deres konventionsmæssige rettigheder.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid