Kommunale Forsyningsselskaber (1. udg.)

Forfattere:
Marlene Hannibal
Search for other papers by Marlene Hannibal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Søren Stenderup Jensen
Search for other papers by Søren Stenderup Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Holm Larsen
Search for other papers by Peter Holm Larsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Ellen Skodborggaard
Search for other papers by Ellen Skodborggaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Folketinget vedtog i 2009 den såkaldte vandsektorreform, der tager sigte på at effektivisere vand- og spildevandssektoren. Som et led i vandsektorreformen skal aktiviteter med vandforsyning og spildevandsforsyning drives i selskabsform. Alle danske kommuner har efterfølgende etableret forsyningsselskaber ikke blot på vand- og spildevandsområdet, men også på varmeforsynings- og affaldsområdet, ligesom der er etableret serviceselskaber. Denne bog er den første samlede fremstilling af det regelsæt, der gælder for kommunale forsyningsselskaber. Ud over en gennemgang af det samlede regelsæt, der gælder for forsyningsselskaber, indeholder bogen en gennemgang af spørgsmål, som i praksis giver anledning til tvivl. Denne prioritering af bogens indhold afspejler bl.a. det forhold, at juridiske problemer i relation til spildevand for tiden fylder meget i de kommunale forsyningsselskaber i forhold til juridiske problemer i relation til vand, affald og varmeforsyning. Der er ved udarbejdelse af bogen taget hensyn til, at den skal kunne bruges af såvel jurister i kommunerne som af praktikere i forsyningsselskaberne samt af de rådgivere, der arbejder på forsyningsområdet.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid