Kapitel 2. Opfyldelse af folkeretlige krav, herunder navnlig omkring Rom-statutten

(Side 27 – 64)

i Internationale forbrydelser i dansk ret (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst