Kapitel 8. Fradrag for tab som følge af andre deltageres handlinger

i Den skatteretlige behandling af personselskaber (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst