Den skatteretlige behandling af personselskaber (1. udg.)

Forfatter:
Liselotte Madsen
Search for other papers by Liselotte Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Den skatteretlige behandling af personselskaber" sætter fokus på de skatteretlige problemstillinger, der knytter sig til deltagelse i et personselskab. Personselskaber er ikke skatteretligt særskilt lovregulerende, men danner rammen for mange erhvervsvirksomheder. Den administrative praksis på området er ofte af forholdsvis ældre dato og reglerne kan derfor være meget komplicerede at tyde.Bogen koncentrerer sig om at skabe større overblik over problemstillingerne, og forfatter Liselotte Madsen undersøger her bl.a. hvordan deltagere i personselskaber beskattes af de indtægter og udgifter, som de har andel i. Bogen er relevant for alle, der arbejder med personselskaber, f.eks. revisorer, advokater, dommere m.v.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid