Grundlæggende EU-ret (2. udg.)

Forfattere:
Bugge Thorbjørn Daniel
Search for other papers by Bugge Thorbjørn Daniel in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Thomas Elholm
Search for other papers by Thomas Elholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Starup
Search for other papers by Peter Starup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Michael Steinicke
Search for other papers by Michael Steinicke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog har til formål at give et overblik over de retlige rammer for Den Europæiske Union. Bogen er særligt struktureret og skrevet med henblik på anvendelse som lærebog på de juridiske studier. Flertallet af bøger om EU-retten fokuserer på det indre marked. Denne bog indeholder naturligvis også denne del af Unionen, men indeholder også bl.a. rammerne for det retlige og udenrigspolitiske samarbejde.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid