Funktionærret (4. udg.)

Ingen adgang

4. udgaven af »Funktionærretten« indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 3. udgaven fra 2004, og herunder et omfattende antal trykte og utrykte afgørelser. Udgaven adskiller sig fra tidligere udgaver ved en æn-dret systematik af kapitelinddelingen, der dog lægger sig tæt op af tid-ligere udgavers kapitelinddelinger. Denne udgave er også anderledes derved, at der er fle-re forfattere på udgaven. Mette Klingsten har været hovedansvarlig for revideringen af forhold ved ansættelsen, afsnittene om ferie og forhold vedrørende opsigelse og undtagelsesbestemmelserne hertil samt suspension og fritstilling.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst