Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb (1.udg.)

– særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse

Forfatter:
Stinne Richter Berg
Search for other papers by Stinne Richter Berg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog handler om de obligationsretlige virkninger af, at en købsaftale er ugyldig eller bliver ophævet. Forfatteren giver en omfattende gennemgang af købers tilbagelevering af den modtagne genstand samt af de vederlagskrav, som han i den forbindelse eventuelt kan blive mødt med. Bogen behandler også erstatningsudmålingsprincippet om den negative kontraktsinteresse - herunder hvordan den negative kontraktinteresse beregnes, på hvilket ansvarsgrundlag den kan tilkendes, samt hvordan den forholder sig til erstatningsudmålingsprincippet om den positive opfyldelsesinteresse.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid