Arbejdsmarkedspension (1. udg.)

Forfattere:
Mads Bryde Andersen
Search for other papers by Mads Bryde Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Jens Kristiansen
Search for other papers by Jens Kristiansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

De kollektive arbejdsmarkedspensioner indtager en stadig vigtigere rolle for såvel den enkelte som samfundet. Langt hovedparten af alle lønmodtagere på dagens danske arbejdsmarked har en pensionsordning i kraft af deres ansættelsesforhold. Det vil typisk være i kraft af en overenskomstmæssig ordning, men det kan også være via en firmapensionsaftale. Mens de offentlige (sociale) pensioner og de private (individuelle) pensionsordninger har en klar systematisk placering i henholdsvis aftale- og offentligretlige regelsæt, er situationen mere kompliceret for arbejdsmarkedspensionerne. De befinder sig i en vanskelig mellemstilling mellem forskellige retsområder, herunder aftaleret, arbejdsret, forsikringsret og offentlig tilsynsret. Formålet med denne bog er at kaste lys over en række centrale spørgsmål vedrørende den aftale- og arbejdsretlige håndtering af arbejdsmarkedspensionerne. Målgruppen er de administratorer, der har ansvaret for disse ordninger, myndighederne og de juridiske rådgivere.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid