Kapitel 6. Særligt om straf og andre retsfølger af den strafbare handling

i Det strafferetlige legalitetsprincip (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst