Ekspropriation i praksis (1. udg.)

Ingen adgang

Denne bog er en lettere bearbejdet udgave af min ph.d.-afhandling, som blev forsvaret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, den 30. oktober 2015.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst