Kapitel 13. Erstatning for strafforfølgning

(Side 176 – 184)

i Strafferetspleje III (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid

Strafferetspleje III (1. udg.)

Domsforhandling – Appel - Dommens retsvirkninger