Kapitel 3. Tilståelsessager

(Side 35 – 54)

i Strafferetspleje III (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Strafferetspleje III (1. udg.)

Domsforhandling – Appel - Dommens retsvirkninger