Moderne Erstatningsret (1. udg.)

Forfatter:
Bernhard Gomard
Search for other papers by Bernhard Gomard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Moderne Erstatningsret" tager udgangspunkt i de senere års udvikling inden for erstatningsrettens områder.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid