Kapitel 6. Domstolenes kompetence

(Side 134 – 147)

i Strafferetspleje I (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Strafferetspleje I (2. udg.)

Grundbegreber – Bevis - Domstolene – Påtalen