Patentloven og brugsmodelloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Nicolai Lindgreen
Search for other papers by Nicolai Lindgreen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Schovsbo
Search for other papers by Jens Schovsbo in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tine Sommer
Search for other papers by Tine Sommer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jesper Thorsen
Search for other papers by Jesper Thorsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Patentretten og brugsmodelretten er væsentlige søjler inden for immaterialretten og har som grundlæggende formål at fremme teknisk innovation. Med denne lovkommentar gives en grundig indføring i de enkelte bestemmelser i patentloven og brugsmodelloven, reglernes baggrund, indbyrdes systematik og tilknyttet praksis. Bogen er skrevet af førende praktikere og universitetsjurister og er relevant for alle, der beskæftiger sig med patentretlige eller brugsmodelretlige spørgsmål, hvad enten dette er som praktiserende advokat, dommer, universitetsjurist eller jurist i en myndighed.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid