Dansk statsret (4. udg.)

Forfattere:
Jens Peter Christensen
Search for other papers by Jens Peter Christensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jørgen Albæk Jensen
Search for other papers by Jørgen Albæk Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Michael Hansen Jensen
Search for other papers by Michael Hansen Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

DANSK STATSRET giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er i første række skrevet med det formål at danne grundlag for undervisningen i faget ved det juridiske studium. Det er endvidere sigtet med bogen, at den skal kunne være til nytte for forfatningslivets praktikere i Folketinget, ministerier, forvaltningsmyndigheder og retsliv samt for enhver, der er interesseret i forfatningsretlige og grundlovsmæssige spørgsmål. Denne reviderede 4. udgave er ført ajour med nye domme, lovgivning og litteratur, og teksten er flere steder gennemskrevet på ny. Bogens forfattere har gennem mere end tre årtier beskæftiget sig indgående med forfatningsretlige spørgsmål og har alle skrevet juridisk disputats om forfatningsretlige emner.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid