Klimaloven med kommentarer (1. udg.)

Forfattere:
Thomas Andersen Thrane
Search for other papers by Thomas Andersen Thrane in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Peter Bjerregaard
Search for other papers by Peter Bjerregaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Klimaloven er rammen for statens indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser og skabe et klimaneutralt samfund. Loven regulerer også Klimarådets virke. Lovkommentaren uddyber lovens indhold og kontekst, herunder Paris-aftalen og EU-retten, samt perspektiverne i klimaretssagers potentiale for at fremme klimamål. Forfatterne er Thomas Andersen Thrane, General Counsel, Head of Legal, i en dansk virksomhed inden for grøn transport. Han har tidligere beskæftiget sig med klima-, energi-, forvaltnings- og EU-ret. Peter Bjerregaard er markedsreguleringschef i energisektoren og har tidligere været udpeget til regeringens nationale energikrisestab (NEKST).

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid