Kapitalmarkedsloven (6. online udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Jesper Lau Hansen
Search for other papers by Jesper Lau Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid