Fondsmæglerselskabsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Jesper Lau Hansen
Search for other papers by Jesper Lau Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Peer Schaumburg-Müller
Search for other papers by Peer Schaumburg-Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne 2.-udgave af Fondsmæglerselskabsloven med kommentarer er helt ajourført og grundigt bearbejdet i forhold til de omfattende ændringer, som loven har undergået siden vedtagelsen i sommeren 2021. Bogen henvender sig til advokater, revisorer, firmajurister og praktikere hos fondsmæglere samt værdipapirhandlere, i Finanstilsynet, ankenævnet for fondsmæglerselskaber m.fl., som har behov for at forstå reglerne i loven, der er den danske gennemførelse af direktiv (EU) 2019/2034 om tilsyn med investeringsselskaber.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid