Retsplejelov – Straffelov (33. udg.)

Redaktør:
Jens Møller
Search for other papers by Jens Møller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022 som ændret ved lov nr. 718, 741 og 753 af 13. juni 2023. For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022 som ændret lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023 og lov nr. 741 og 753 af 13. juni 2023. Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2023, er medtaget og markeret som kommende ændringer.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 32
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid