Immaterialret (7. udg.)

Forfattere:
Jens Schovsbo
Search for other papers by Jens Schovsbo in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Morten Rosenmeier
Search for other papers by Morten Rosenmeier in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Clement Salung Petersen
Search for other papers by Clement Salung Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

IMMATERIALRET indeholder en samlet og væsentligt opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder, hvor de seneste års lovændringer og nye praksis er inkorporeret. IMMATERIALRET er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid