Produktansvarsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Jens Rostock-Jensen
Search for other papers by Jens Rostock-Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jakob Dahl Mikkelsen
Search for other papers by Jakob Dahl Mikkelsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Allan Kvist-Kristensen
Search for other papers by Allan Kvist-Kristensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Produktansvarsloven indeholder regler om ansvaret for personskade og forbrugertingsskader forårsaget af defekte produkter. Produktansvarsloven gælder parallelt med de i dansk retspraksis udviklede regler om produktansvar, som også omfatter erhvervstingsskader. Denne 2. og opdaterede udgave af Produktansvarsloven med kommentarer indeholder udførlige bemærkninger til produktansvarslovens bestemmelser og redegør for de i retspraksis udviklede produktansvarsregler med inddragelse af relevant retspraksis, og bogen giver derfor en samlet fremstilling af produktansvarsretten. Produktansvarsloven trådte i kraft i 1989. Lovkommentaren er ajourført til og med 1. maj 2023. Kommentaren vil være nyttig både som arbejdsredskab for praktikere og som undervisningsmateriale til studerende.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid