Lærebog i erstatningsret (10. udg.)

Forfattere:
Bo von Eyben
Search for other papers by Bo von Eyben in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Helle Isager
Search for other papers by Helle Isager in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne udgave er ført ajour til 1. november 2023 med ny lovgivning, rets-praksis og litteratur. Bogen giver læseren en solid indføring i erstatningsret. Bogen tjener først og fremmest som lærebog på jurastudiet og lignende studier, men opfylder også praktikeres behov for en mere udførlig fremstilling af de almindelige erstatningsretlige regler.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 9
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid